پرطرفدارترین بازیگران زن ایرانی در اینستاگرام کدامند؟+تعداد فالوور و دنبال کننده

نفر دوم

نفر دوم فهرست پرطرفدارترین بازیگران زن ایرانی کسی نیست جز الناز شاکردوست

http://www.bisms.ir/wp-content/uploads/2015/06/elnaz-shakerdoust-namakstan.ir-42.jpg

تعداد فالوور و دنبال کننده های الناز شاکردوست در اینستاگرام

پرطرفدارترین بازیگران زن ایرانی در اینستاگرام کدامند؟+تعداد فالوور و دنبال کننده,مهناز افشار,بهنوش بختیاری,الناز شاکردوست,بازیگران زن ایرانی,بیشترین فالوور بازیگران زن ایرانی,بیشترین دنبال کننده بازیگران زن ایرانی,تعداد فالوور و دنبال کننده های مهناز افشار در اینستاگرام,تعداد فالوور و دنبال کننده های الناز شاکردوست در اینستاگرام,تعداد فالوور و دنبال کننده های بهنوش بختیاری در اینستاگرام,کدام بازیگران ایرانی بیشترین طرفدار را در اینستاگرام دارند؟


نفر سوم

اما نفر دوسوم و آخرین نفر فهرست پرطرفدارترین بازیگران زن ایرانی  مهناز افشار قرار دارد.

http://www.matilda.ir/wp-content/uploads/2016/01/Mahnaz-Afshar-Selfi-Ba-Yarash.jpg

تعداد فالوور و دنبال کننده های مهناز افشار در اینستاگرام

پرطرفدارترین بازیگران زن ایرانی در اینستاگرام کدامند؟+تعداد فالوور و دنبال کننده,مهناز افشار,بهنوش بختیاری,الناز شاکردوست,بازیگران زن ایرانی,بیشترین فالوور بازیگران زن ایرانی,بیشترین دنبال کننده بازیگران زن ایرانی,تعداد فالوور و دنبال کننده های مهناز افشار در اینستاگرام,تعداد فالوور و دنبال کننده های الناز شاکردوست در اینستاگرام,تعداد فالوور و دنبال کننده های بهنوش بختیاری در اینستاگرام,کدام بازیگران ایرانی بیشترین طرفدار را در اینستاگرام دارند؟