تبلیغات
محاسبه آنلاین هزینه پست مرسولات
مبدأ ----
مقصد ----
موقعیت مبدأ نسبت به مقصد ----
نوع ارسال ----

نرخ پایه تعرفه پست

----
25% غیر استاندارد ----
هزینه بیمه ----
هزینه خدمات COD ----
مجموع خالص هزینه پست ----
مالیات ارزش افزوده هزینه پست ----
مجموع هزینه پست ----
جمع كالا و خدمات و هزینه پست ----
  محاسبه هزینه پست مرسولات  
وزن مرسوله   :   گرم
مبلغ كالا و خدمات   :   ریال
استان مبدأ   :  
شهر مبدأ   :  
استان مقصد   :  
شهر مقصد   :  
نحوه پرداخت وجه   :  
نوع ارسال   :  
انتخاب و پر بودن تمام موارد الزامی است.  

توجه : هزینه كل یك مرسوله برای گیرنده   =   ( جمع قیمت كالاها + 3,500 ریال خدمات ) + مجموع هزینه پست
توجه : در روش COD (دریافت وجه پس از تحویل یا Cash On Delivery) هزینه خدمات COD نیز به هزینه خدمات پست اضافه می شود.

تبلیغات ، بازاریابی و فروش گسترده محصولات شما در سراسر ایران
فروش پستی فروتل - تبلیغات ، بازاریابی و فروش گسترده محصولات شما در سراسر ایران